Trưởng Phòng khám Sông Trà

Trưởng Phòng khám Sông Trà

 • Tốt nghiệp Bác sĩ y khoa, Trường Đại học Tây Nguyên năm 1993, chuyên ngành Nội-Nhi-Nhiễm.
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ y khoa, Trường Đại học Y Huế năm 2001, chuyên ngành Nội khoa với luận văn Nội tim mạch.
 • Tốt nghiệp khóa 2, Bác sĩ gia đình năm 2015, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM.
 • Cựu Phó Trưởng khoa Nội tim mạch-Lão khoa, BVĐK tỉnh Kon Tum.
 • Cựu Bác sĩ điều trị, BVĐK quốc tế Vũ Anh, TP.HCM.
 • Cựu Bác sĩ trưởng, Công ty Chăm sóc sức khỏe Việt (Vietcare Co., Ltd), TP.HCM.
 • Trưởng Phòng khám Sông Trà, Công ty Núi Ấn Sông Trà (Inn Co., Ltd), TP. HCM.
 • Trưởng Dịch vụ Bác sĩ & Chăm sóc sức khỏe tại nhà (Inn Care), Công ty Núi Ấn Sông Trà (Inn Co., Ltd), TP.HCM.
 • Giám đốc Công ty Núi Ấn Sông Trà (Inn Co., Ltd), TP.HCM.
 • Ba mươi năm hành nghề, trải qua bác sĩ nội khoa, bác sĩ lao và bệnh phổi, bác sĩ nội tim mạch, bác sĩ lão khoa, bác sĩ gia đình, bác sĩ tư vấn tại các bệnh viện công và tư cũng như công ty y tế. Đi nhiều nơi trong và ngoài nước, thấu hiểu thực trạng y tế và nỗi lòng người bệnh nên ấp ủ một nền y tế nhân bản, đáp ứng mọi nhu cầu dịch vụ y tế/phi y tế của người bệnh. 
 • Là người thiết lập và quản lý mạng lưới Inn Care.
 • Đã xuất bản:
 1. Bệnh thường ngày (Y học gia đình). Nhà Xuất bản Y học, 2020.
 2. Bệnh lây nhiễm nguy hiểm không? (Y học gia đình). Nhà Xuất bản Y học, 2021.
 3. Cẩm nang Sức khỏe dành cho gia đình: Bệnh thường ngày. Y học gia đình).Nhà Xuất bản Y học, 2021.
 4. Chiêm nghiệm (Thơ). Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, 2020.
 5. Đào Duy Từ và hậu thế (Biên khảo). Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, 2020.
 6. Ngày ấy Kon Tum. (Biên khảo). Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, 2022. 

 

Liên lạc:

Điện thoại: 0909199849, 0976379849. 

Điện thư: daoduyan@songtraclinic.com

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

(18/05/2021) Trưởng Lễ tân Phòng khám Sông Trà (04/06/2022) Trưởng Phòng khám Sông Trà (16/01/2020) Bác sĩ Phòng khám Sông Trà lài ai? (16/01/2020) Các dịch vụ y tế của Phòng khám Sông Trà (16/01/2020)
ajax-loader