Dịch vụ

Dịch vụ

Các dịch vụ y tế khác

Hộ tống người bệnh.. Vận chuyển cấp cứu. Bác sỹ tháp tùng đoàn du lịch. Hợp đồng Bác sỹ 24/24 (Bác sỹ riêng): Với hợp đồng này thân chủ sẽ được khám định kỳ và bất kỳ khi có bệnh 24/24 với chi phí trả trước phải chăng.…

House Call Doctor Dong Hoi

In your native land you are used to using house call doctor services when you are sick. When you come to Dong Hoi you are very anxious about the real health facilities in case you suddenly fall ill because you do not want to go to neither doctor’s…

House Call Doctor Vung Tau

In your native land you are used to using house call doctor services when you are sick.   When you come to Vung Tau you are very anxious about the real health facilities in case you suddenly fall ill because you do not want to go to neither…

House Call Doctor Sa Pa

If you - a foreigner stays in Sa Pa, Lao Cai, Viet Nam - suddenly fall ill, do not want to go to neither doctor’office nor hospital but a doctor at your home, office, hotel or workplace right now.   How can you find a doctor such that?…

House Call Doctor Quy Nhon

In your native land you are used to using house call doctor services when you are sick.   When you come to Quy Nhon you are very anxious about the real health facilities in case you suddenly fall ill because you do not want to go to neither…

House Call Doctor Phan Thiet

In your native land you are used to using house call doctor services when you are sick.   When you come to Phan Thiet you are very anxious about the real health facilities in case you suddenly fall ill because you do not want to go to neither…

ajax-loader