Giáo dục sức khỏe

Giáo dục sức khỏe

Sơ cứu dị vật đường thở

Thạc sỹ Đào Duy An   Trưởng Phòng khám Sông Trà,   Trưởng Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 (Inn Care),   Công ty Núi Ấn Sông Trà (Inn Co., Ltd), TP.HCM.   Dị vật đường thở là vật bên ngoài lọt…

Say tàu xe

Thạc sỹ Đào Duy An   Trưởng Phòng khám Sông Trà,   Trưởng Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 (Inn Care),   Công ty Núi Ấn Sông Trà (Inn Co., Ltd), TP.HCM.       Say tàu xe là cảm giác khó…

Say nóng, say nắng: Cách cứu mình và cứu người

Thạc sỹ Đào Duy An   Trưởng Phòng khám Sông Trà,   Trưởng Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 (Inn Care),   Công ty Núi Ấn Sông Trà (Inn Co., Ltd), TP.HCM.     Dẫn nhập   Nắng sớm, độ 7-9 giờ…

Ho

Thạc sỹ Đào Duy An   Trưởng Phòng khám Sông Trà,   Trưởng Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 (Inn Care),   Công ty Núi Ấn Sông Trà (Inn Co., Ltd), TP.HCM.     Ho là phản ứng của cơ thể để…

Đau đầu

Thạc sỹ Đào Duy An   Trưởng Phòng khám Sông Trà,   Trưởng Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 (Inn Care),   Công ty Núi Ấn Sông Trà (Inn Co., Ltd), TP.HCM.     Đau đầu là đau tại vùng da đầu…

Buồn nôn và nôn

Thạc sỹ Đào Duy An   Trưởng Phòng khám Sông Trà,   Trưởng Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 (Inn Care),   Công ty Núi Ấn Sông Trà (Inn Co., Ltd), TP.HCM.     Buồn nôn là cảm giác khó chịu của…

ajax-loader