LOGO PHÒNG KHÁM SÔNG TRÀ

LOGO PHÒNG KHÁM SÔNG TRÀ

 

Logo là biểu trưng hoài bão, là triết lý của cá nhân hay tổ chức. 

Phòng khám Sông trà TP.HCM chọn logo hình đóa sen vàng.

Mỗi người nhìn logo hiểu một khác.

 

Hoài bão, triết lý của Phòng khám Sông Trà nảy tùy người quan tâm.

 

Hy vọng nắng mới rạng rỡ ngày thân chủ!

 

Bài viết khác

TÂM NGUYỆN PHÒNG KHÁM SÔNG TRÀ (16/01/2020) BÁC SỸ PHÒNG KHÁM SÔNG TRÀ AI? (16/01/2020) CÁC DỊCH VỤ Y TẾ PHÒNG KHÁM SÔNG TRÀ (16/01/2020) TRƯỞNG PHÒNG KHÁM SÔNG TRÀ (16/01/2020)
ajax-loader