Tiêu ảnh (logo) của Phòng khám Sông Trà

Tiêu ảnh (logo) của Phòng khám Sông Trà

 

 

 

 

 

 

Tiêu ảnh là biểu trưng hoài bão, là triết lý của ai đó. 

Phòng khám Sông trà TP.HCM chọn tiêu ảnh hình đóa sen vàng hoàng bào.

Hy vọng nắng mới rạng rỡ ngày thân chủ!

Bài viết khác

(18/05/2021) Trưởng Lễ tân Phòng khám Sông Trà (04/06/2022) Trưởng Phòng khám Sông Trà (16/01/2020) Bác sĩ Phòng khám Sông Trà lài ai? (16/01/2020) Các dịch vụ y tế của Phòng khám Sông Trà (16/01/2020)
ajax-loader